Selain skaf, kerongsang dan produk penjagaan luaran, pihak kami menyediakan perkhidmatan berikut:

  • Khidmat perterjemahan untuk surat rasmi, kertas kerja, buku buku dan artikel (Malay and English)
  • Khidmat konsultansi dan perancangan acara (hari keluarga, hari anugerah, kelas dsb)

Perkidmatan terjemahan dibuat secara dalam talian dan berdasarkan rundingan kedua dua pihak. Manakala untuk konsultansi dan perancangan acara, dibuat secara bersemuka antara perancang acara dengan pelanggan.
Perkhidmatan perkhidmatan lain masih dalam perancangan pihak kami dan akan diberitahu dari masa ke semasa.

 1 - Bagi perkhidmatan terjemahan, kadar dikira mengikut faktor faktor berikut:

  • Jumlah muka surat dokumen
  • Jika dokumen dalam bentuk audio, kadar dikira mengikut durasi (minit)
  • Tahap kesukaran topik. Hal ini kerana dokumen ilmiah dan santai mempunyai gaya bahasa yang berbeza.
  • Seberapa pantas dokumentasi itu mahu disiapkan.( dokumen yang mahu disegerakan dikenakan kadar yang agak tinggi sedikit)
Asasnya, kadar yang diletakkan seperti berikut:
  • RM5/muka bagi dokumen bertulis 
  • RM3/minit bagi dokumen audio
Bagaimanapun, kadar ini masih boleh dirunding.


2 - Bagi perkhidmatan kursus dan konsultansi, ia diuruskan oleh My Resource Centre 


 

Make a free website with Yola